ewangeliczni

Regulamin programu ewangeliczni

Niniejszy regulamin Programu Ewangeliczni (dalej: Program) określa prawa i obowiązki Organizatora Programu, jak też Partnerów do niego przystępujących.

Organizatorem Programu Ewangeliczni (dalej: Organizator) jest Fundacja Pro Novis, z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Śnieżnej 9a.

 

1. Przystąpienie do Programu
 1. Do Programu może zgłosić się kościół ewangeliczny lub ewangeliczny związek wyznaniowy (dalej: Partner), reprezentowany przez formalnego przedstawiciela, spełniający łącznie poniższe warunki:
   1. złożenie deklaracji uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie ewangeliczni.org,
   2. akceptacja treści niniejszego Regulaminu,
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją założeń Programu,
   4. wniesienie opłaty początkowej w wysokości i terminie wskazanym w pkt 4.
  1. Potwierdzeniem przyjęcia deklaracji uczestnictwa w Programie jest wiadomość email przesłana przez Organizatora na adres email Partnera podany w zgłoszeniu.
  2. Po akceptacji regulaminu i wniesieniu opłaty początkowej, o której mowa w pkt 2, Partner otrzymuje dostęp do platformy zawierającej materiały szkoleniowe oraz elementy Programu, do wykorzystania w mediach społecznościowych.

2. Terminy i opłaty związane z uczestnictwem w Programie

 1. Zgłoszenia do Programu przyjmowane od 1.09.2022 r.
 2. Udział w Programie to koszt  350 zł brutto, płatne miesięcznie oraz jednorazowa wpłata wpisowego w kwocie 250 zł. 
 3. Wpłaty dokonujemy poprzez stronę www.ewangeliczni.org/dlakosciolow w trakcie rejestracji – za pomocą karty płatniczej lub przelewu tradycyjnego.
 4. Kolejne raty płatne co 30 dni, z góry za kolejne 30 dni subskrypcji do programu.
 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do aktualizacji  miesięcznej stawki abonamentu, uwzględniając współczynnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, jednak nie częściej niż po upływie pierwszych i kolejnych 12 miesięcy uczestnictwa danego Partnera w Programie.

3. Procesor płatności internetowych:

 1. Operatorem płatności online jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, NIP 779-23-08-495
 2. Organizator nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje danych o kartach płatniczych Partnerów. Organizator nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Partnera kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Partnera.
 4. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. Dostępne formy płatności: a) karty płatnicze: Visa, MasterCard, b) przelewy online, c) BLIK, d) przelew tradycyjny
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych lub do wystawcy instrumentu płatniczego. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego. Reklamacje dotyczące płatności składane do Organizatora będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Serwisu.

4. Procedura reklamacyjna

 1. Partner ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym prawidłowości funkcjonowania Programu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@ewangeliczna.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon użytkownika oraz zwięzły opis zaistniałego problemu.
 4. Standardowy czas reakcji związany ze zgłoszeniem to 48h w dni robocze.

5. Obowiązki Organizatora Programu

 1. Organizator zobowiązuje się do dostarczania nie mniej niż 8 elementów Programu miesięcznie, takich jak filmy, grafiki, infografiki, animacje, zdjęcia z cytatami – do wykorzystania przez Partnera w mediach społecznościowych.
 2. Pierwsze materiały kreatywne będą przygotowane dla uczestników Programu, którzy przystąpią do Programu i uzupełnią dane i materiały w formularzu dostępnym na stronie: https://www.ewangeliczni.org/moje-konto/edit-account/   wg specyfikacji technicznej zawartej w zgłoszeniu (logo, dane kontaktowe) w ciągu 5 dni roboczych od daty ich przesłania.
 3. Dostarczone elementy Programu będą spersonalizowane, tzn. będzie na nich umieszczone logo lub nazwa, lub adres www, lub innych dane kontaktowe Partnera – w zależności od specyfiki danego elementu:
 • Grafiki statyczne – personalizacji podlega tylko logo, które będzie umiejscowione w wyznaczonym na grafice miejscu. Logo stosujemy w jednej z 2 opcji kolorystycznych (jasne i ciemne). Ze względu na różnorodność grafik będziemy stosować różne warianty logotypu. Warunkiem rozpoczęcia personalizacji jest dostarczenie wszystkich logotypów i danych wg specyfikacji zawartej w formularzu rejestracyjnym.
 • Animacje i filmy – personalizacji podlega tylko logo, które będzie umiejscowione w wyznaczonym na materiale miejscu i dane kontaktowe np. adres www lub adres Facebooka, lub miejsce, w którym odbywa się nabożeństwo.
 • Elementy nie podlegające personalizacji:
  • Kolorystyka
  • Układ grafik
  • Fotografie
  • Układ animacji i filmów
  • Fonty
  • Teksty na grafikach, na filmach i na animacjach

6. Zawartość Programu

 1. W ramach Programu Partner otrzyma materiały poruszające następujące tematy:
  1. Kim są ewangeliczni chrześcijanie
  2. Relacje
  3. Autentycznoś
  4. Świętowanie
  5. Wspólnota
  6. Rozwój duchowy
  7. Miłość
 2. Organizator przygotuje szkolenia online dla Partnerów, dotyczące aktywnego korzystania z mediów społecznościowych.

7. Czas trwania zobowiązania i rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. Deklaracja przystąpienia do programu, o której mowa w pkt 1.1, obowiązuje na cały okres trwania Programu, z możliwością rezygnacji Przez Partnera z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Deklarację rezygnacji z udziału w Programie należy zgłosić poprzez wiadomość e mail przesłaną na adres kontakt@ewangeliczna.pl wraz z podaniem nazwy Partnera.

8. Prawa autorskie związane z materiałami przygotowanymi w ramach Programu należą do Organizatora.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Mateusz
Stefański

Creative director

Kreatywny wizjoner, marketingowiec-artysta. Zamiast chwytliwych haseł, woli od razu tworzyć z tego movement. Opracowuje strategie reklamowe, projektuje komunikację spójną z marką, planuje kampanie marketingowe i realizuje je na podstawie realnych potrzeb. Pierwsze kroki stawiał w 2014 roku w agencji reklamowej Engine w Sopocie. Od 2017 roku dyrektor wykonawczy Exodus Conference & Festival. Obecnie od 2019 roku realizuje szalone pomysły w roli dyrektora kreatywnego Kościoła Radość Życia w Gdańsku.

Olga
Nerc

Project Director

Współtworząca i kierująca wieloma zespołami marketingowymi w firmach Young Digital Planet, Nowa Era, Flugger farby. Od 2020 r. misjonarz, członek zespołu Ewangelicznej Polski. Z pasją tworzy i zarządza projektami. Współtworząca projekt Dziewczyny Się Spotykają, wyjazdy misyjne na Ukrainę oraz służbę dla małżeństw.

Paulina
Konieczny

Graphic Design

Z wykształcenia jest architektem, a na co dzień zajmuje się grafiką i tworzeniem brandingu. Zachwyca ją piękno połączone z funkcjonalnością. Jako brand designer pragnie tworzyć projekty, które będą odzwierciedleniem przedstawionej wizji, ale nie boi się również zapraszać swoich klientów do innowacyjnych rozwiązań. Wierzy, że każdy projekt może być dziełem o indywidualnym charakterze. Wraz z mężem Alkiem założyli Społeczność Miasto, w której od początku odpowiada za obszar designu, w tym za stworzenie identyfikacji wizualnej oraz grafik i wszelkich materiałów promocyjnych.

Gosia
Śmigielska

Film production

Z zawodu jest technikiem odzieży. Mimo że jej przygoda z szyciem i projektowaniem została wstrzymana, to obcowanie ze światem mody rozbudziło w niej chęci do kreatywniejszego stylu życia. Zaczęła interesować się grafiką, dokształcać w temacie fotografii i próbować krótkich form filmowych. W ten sposób od kilku lat aktywnie działa w branży kreatywnej. Obecnie jest studentką drugiego roku Sztuki Nowych Mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Estera
Wiaduch

Creative Writer

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jej specjalność to gra na fagocie. W wolnej chwili realizuje się muzycznie w zespole ‘dzieła wybrane’. Nie tylko może tam pisać muzykę, ale i teksty, co okazało się jej kolejną pasją. Swoje pióro od dłuższego czasu może szkolić dzięki pracy dziennikarskiej w Nadmorskiej Grupie Medialnej (Norda.FM, Twoja Telewizja Morska, Nadmorski24.pl). Od kilku lat jest liderem młodzieżowym grupy WIDOKI. 

Dziękujemy za kontakt!

Już wkrótce reprezentant naszego zespołu odpowie
na Twoje pytania.

Magda
Ciszewska

Digital Marketing

Specjalizuje się w budowaniu i realizacji strategii marketingowo-sprzedażowych. Od paru lat związana z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia na kierunkach Social Media i Zintegrowany Marketing oraz e-Commerce. Swoją karierę zawodową poświęciła online marketingowi i nowym mediom. W ciągu 20 lat swojej pracy budowała globalne strategie marketingowe dla takich marek jak ClickMeeting, GetResponse, Heinz, Ford, Diageo, GlaxoSmithKline. Jest ekspertem w pozycjonowaniu marek, tworzeniu strategii marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych.