Czy chrześcijaństwo to kult, religia, a może filozofia?

Osią chrześcijaństwa jest osobiste przyjęcie wiarą skutków zamiany dokonanej na krzyżu dokonanej przez Chrystusa zupełnie za darmo, będącej realizacją zupełnie niezasłużonej przychylności Boga.

Czy chrześcijaństwo to kult, religia, a może filozofia? Read More »