Czy pierwsi naśladowcy Jezusa wyznawali ewangeliczne chrześcijaństwo?

Wczesny Kościół zdecydowanie podkreślał fundamentalne znaczenie Pisma Świętego. Wynikało to między innymi z faktu, że Jezus Chrystus był wypełnieniem obietnic Starego Przymierza.

Czy pierwsi naśladowcy Jezusa wyznawali ewangeliczne chrześcijaństwo? Read More »