Jakie są cechy charakterystyczne ewangelicznego chrześcijaństwa?

Nie ma jednej zwartej definicji, która pozwoliłaby określić ewangeliczne chrześcijaństwo. Przyjmuje się pewne znamiona.

Jakie są cechy charakterystyczne ewangelicznego chrześcijaństwa? Read More »